Tehnični org. odbor

 

Predsednik Marjan Šarec
Direktor Dušan Papež
Sekretarka Mira Papež
Koordinator Tomo Šarf
Koordinatorka Špela Papež Zamljen
Prireditve ob dogodku Božena Peterlin
Prireditve Mira Papež
Novinarja Nina Klisarič, Iztok Čebašek
Finance Mira in Dušan Papež
Nastanitev in transport Špela Papež Zamljen
Promocija Božena Peterlin
Zdravniška služba Bogdan Logar – ZD Kamnik
Dopinška kontrola Janko Dvoršak & Franc Vengust
Tehnični vodja Igor Potokar
Vodja informacijskega centra Mira Rifl
Glavni štarter Damijan Zdovc
Časomerilec Gojko Zalokar, Timing Ljubljana
Napovedovalci Barbara Božič, Ervin Čurlić, Bojan Makovec
Vodja proge Aleš Slabe
Priprava proge in cilj Zdravko Bodlaj
Okrepčevalnice Aleš Slabe
Zveze Bogo Bajc
Varnost Jelenko Milić
Open race Mira Rifl
Gasilci Nejc Koželj, PGD Kamniška Bistrica
Gorski reševalci Matjaž Šerkezi, GRS Kamnik
TV in video produkcija Peter Vrčkovnik, mountainattack.com
Fotografiranje Klemen Brumec
TV reportaža Miro Štebe